• Poenget med utbyggingen av ny kai er å gjenåpne den gamle innfallsporten til Preikestolen fra Lysefjorden, samt spre turisttrafikken utover Lysefjorden og binde Preikestolen og Kjerag tettere sammen. Pål Christensen
    Galleri

Nå kan du gå den originale turen til Preikestolen

Den opprinnelige atkomsten til Preikestolen er gjenåpnet. Ny kai er på plass ved Lysefjorden.