Presenterte Paradis-utbyggingen: «Sist undervurderte vi synspunktene hos folket»

Under et informasjonsmøte om nye utbyggingsplaner i Paradis, lurte flere naboer på om deres mening egentlig ville få noe å si.

Naboer til utbyggingsområdet fylte kantinen til Stavanger kommune for å høre Nicolay Schreuder fra Bane Nor Eiendom snakke om Paradis-planene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

– Vi håper i etterkant å fremstå som mye mer troverdige, ærlige og åpne enn det dere opplevde sist.

Det sa Nicolay Schreuder i Bane Nor Eiendom til de om lag 80 frammøtte på mandagens informasjonsmøte om det nye planprogrammet for midtre del av Paradis. Utbyggingen av Paradis sør er allerede i gang.

Bane Nor Eiendom har slått seg sammen med Base Property og Aker BP for å bygge ut Paradis-området med flere tusen arbeidsplasser, butikker, grøntarealer og boliger.

– Jeg innrømmer glatt at vi i 2014 undervurderte kraften og synspunktene hos folket i hva som er akseptabelt og ikke, sa Schreuder, og viste til hvordan planer om «monsterblokker» ved Strømsbrua ble skrinlagt fordi folket ikke ønsket det.

I 2014 ble det het debatt da første del av Paradis-utbyggingen ble presentert.

Tanken denne gang har derfor vært å få med berørte parter tidligere i prosessen, og be om deres innspill fram til høringsfristen 21. januar. Planprogrammet for området skal deretter konsekvensutredes før det blir vedtatt politisk.

Planprogrammet for det midtre området i Paradis ble kunngjort 3. desember.

Ikke kulvert over jernbanen

– Vi ønsker byliv i Paradis, og å få flere folk tett på dagens sentrum. Vi vil ikke at det skal bli et mørkt område når folk går hjem fra jobb, sa Schreuder.

På sikt håper han på utredning også for det nordre området i Paradis. Mye av dagens jernbaneaktivitet, som vask, oppstalling og klargjøring av tog skal trappes ned, fases ut eller flyttes.

– Jernbanen er både en mulighet og barriere. Mange ønsker en kulvert over den, det er det ikke penger til å gjennomføre. Vi jobber for en ny stasjonsløsning, og en bedre kobling mellom jernbanen, området og den kommende bussveien, sa Schreuder.

Alfred Ydstebø var også tilstede for å informere og svare på spørsmål.

Vil lage paradis i Paradis

Målet til Bane Nor Eiendom er å få flere til å reise kollektivt, og at området skal være tilnærmet bilfritt. Bilene skal kjøre inn i et garasjeanlegg fra Lagårdsveien.

– Ikke alle bedrifter ønsker å være på Forus eller i Jåttåvågen. Noen ønsker å være så nær sentrum som de kan komme. Da ser vi Paradis-området som eneste mulighet. Alternativet er at arbeidsplassene kommer til andre byer. Det er det ingen av oss som vil. Vi har god mulighet til å lage paradis her, sa Alfred Ydstebø i Base Property.

De fleste frammøtte var naboer til utbyggingsområdet, flest fra Storhaug-siden.

– Medvirkningsprosessen med naboene må bli så god som mulig. Det kan bli masse motstand fordi folk er redde. Da gjelder det å komme inn tidlig for å se hva som foregår, sa Ydstebø.

De berørte partene, idrettslag og bydelsutvalg er fremover invitert til workshops og jevnlige møter. Likevel uttrykte flere bekymring etter å ha blitt informert om visjonene for området.

– Jeg skulle gjerne visst hvor mye dere virkelig er interessert i medvirkning fra naboene, og hvordan innspillene fra oss som har bodd der lenge skal tas til følge. Dere har allerede jobbet med planprogrammet i et halvt år. Det virker som om dette egentlig handler om at vi skal kjøpe det dere vil selge oss. Hvor mye kan vi egentlig forandre på det vi har fått presentert i dag? spurte Benjamin Hickethier.

– Bruk kanalene vi åpner for. Gi oss en sjanse i alle fall, sa Schreuder.

– Engstelige

En annen Storhaug-beboer, Øydis Heinzerling, tok så ordet.

– Nå har vi vært med på flere runder om Paradis, og vi føler at innspillene våre blir ledd litt bort. Det er frustrerende. Vi vet ikke hva vi får, og vi er engstelige. Det føles som om vi blir dratt inn i en prosess som allerede er begynt. La det bygges, men bygg noe fint. Høyden er det vi er bekymret for, sa hun.

– De siste seks månedene har vi brukt på å se om planene i det hele tatt er gjennomførbare. Vi kan ikke ha en medvirkningsprosess før vi har sett om dette er mulig, sa Ydstebø.

Schreuder i Bane Nor Eiendom mente at man ikke trenger å være særlig bekymret for at det skulle bygges vesentlig opp i høyden.

– Sentrumsplanen gir mulighet for et høyhus. Så er spørsmålet om hva som er et høyt hus - det er annerledes i Stavanger enn i New York. Her er det definert som høyere enn åtte etasjer, sa han.

Øydis Heinzerling, Elisabeth Hoem og Benjamin Hickethier var ikke udelt positive da de fikk presentert utbyggingsplanene.

Etterlyste bydelstilbud

Journalist og forfatter Kristin Hoffmann har tidligere lurt på om vanlige folk egentlig har noe de skulle ha sagt om byutvikling.

Tirsdag tok også hun ordet på informasjonsmøtet.

– Det er jo en ny bydel dere skal bygge. Er det regulert inn idrettsanlegg, bydelshus, skoler, barnehage, helsestasjon og andre ting som hører til i en bydel?

– Disse behovene skal vurderes og gjennomgås i konsekvensutredningen, svarte Ellen Hellsten i Ghilardi og Hellsten arkitekter, som er fagansvarlige for planprogrammet.

Der er det foreløpig tegnet inn barnehage, men ikke skole.

– I kommunedelplanen for sentrum ligger det at skolegrensen for området av Paradis der det i dag ikke er boliger skal flyttes til Storhaug, sa saksbehandler Ingrid Fossåskaret fra Stavanger kommune, til protester fra tilhørerne.

– Det mangler jo allerede skoler på Storhaug. Det blir det ikke lagt til rette for. Vi har ventet i mange år på ny skole allerede, sa Benjamin Hickethier.

– Det er muligens snakk om nye skolegrenser. Vi må se på den samlede kapasiteten når vi får en oversikt over hva som vil komme her, sa saksbehandler Lise Muurholm Storås fra kommunen.

– Vi er opptatt av at dette skal være et område som brukes 24/7, sa Schreuder.

Arkitektkonkurranse

Fire arkitektselskaper er engasjert for å lage illustrasjoner til hvordan området kan se ut, etter føringer fra sentrumsplanen til Stavanger kommune. I mars, etter arkitektkonkurransen er avsluttet, vil det bli holdt et nytt informasjonsmøte.

Flere har skrevet innlegg og kommentarer i Aftenbladet om Paradis-utbyggingen:

Les også

– Vi tror Paradis blir det moderne og urbane tilskuddet sentrum har behov for.

Les også

– Motstanderne av utbygging i Paradis må tenke mer på fellesskapet

Les også

– Følelsen av Høyre i Paradis

Les også

– Dersom politikerne virkelig vil revurdere høyblokkene, tror jeg at nabolagene applauderer dette

Publisert: