• Scanpix

Nå kan du enkelt sjekke hvem som har lest i journalen din

Snoking i pasientjournaler er alvorlige brudd på helsepersonells taushetsplikt. Ingen vet omfanget av journalsnoking.