• Elevane har delte meiningar om når skulen bør starte. Frå venstre: Lisa- Marie Charlotte Dorothea Huber, Kari Jårvik Fjetland, Frode Østhus, August Erle og Nicholas Christiansen. Jonas Haarr Friestad

Elevar i Rogaland kan få seinare skulestart. Ikkje alle meiner det er bra

STAVANGER: Éin elev meiner seinare skulestart er heilt supert, ein annan meiner heile dagen forsvinn. Ungdommen må lære å kome seg opp om morgonen, seier regiondirektøren i NHO Rogaland.