• Jonas Haarr Friestad

Fortsatt militær virksomhet på Jåttå

Den militære aktiviteten skal fortsette i fjellanlegget på Jåttå selv om Fellesoperativt hovedkvarter nedlegges 1. august i år.