• Brøytebudsjettet til Stavanger er brukt opp for flere år. Knut S. Vindfallet

Julesnøen har spist opp flere års brøytebudsjett

I stedet for 3 millioner som budsjettert, havner brøyteregningen for Stavanger på det doble for 2009. Årets budsjett er mer enn oppbrukt allerede