- Diskriminerende, sier Barneombudet

– Butikkene bør velge en annen strategi enn å stenge ungdommene ute. Det er etisk betenkelig.