• Årdalsvassdraget er regulert. Det nye kultiveringsanlegget er et positivt tiltak for laksebestanden. Foto: Lyse

Offisiell åpning i dag

Det moderne kultiveringsanlegget i Årdal er ferdig.