• - Nå har jeg hatt en time ekstra kjøring, sier Terje Lie Pedersen (66), som kjørte og kjørte for å prøve å komme seg hjem til Kannikgata i Stavanger. I rundkjøringen nedenfor teateret var veien det også sperret for ham. Carina Johanssen

Sinte bilister stampet i køer på bilfri dag

Sjelden eller aldri har det vært så lange biler i kø på en søndag i Stavanger sentrum som i dag. Frustrasjonen sto som en dampsky ut av bilvinduene.