• Terje Skjæveland får kake av Linn Braathen som er controller og i fortsettelsen bare skal ta imot tall fra Maxi Sandnes. Viktor Klippen

Max kaos med 20 nye butikker

Køen foran gratiskakene var lang, og bilkøene utenfor enda lengre. Fredag 11.11.11 ble kjøpesenteret Maxi nyåpnet med doblet antall butikker.