• Sokneprest Arne Dag Kvamsøe og biskop Erling J. Pettersen under nattverden. Lars Idar Waage

Til slutt tok biskopen en spansk en

Biskop Erling J. Pettersen avsluttet søndag sitt tilsynsbesøk i Sandnes' mest flerkulturelle menighet med en gudstjeneste. Og så viste det seg at halve dåpsfolket i Hana kirke var fra Mexico.