120 Nortura-jobber ryker i Haugesund

Norturas pålegg-fabrikk i Haugesund legges ned og 120 arbeidsplasser går tapt. Anlegget blir avviklet innen 1. juni 2010.