Fange rømte fra Åna

Varetektsfangen som rømte fra Åna fengsel på Nærbø i går, er nå tatt.