• Leserbilde

Tak blåste av Scan Techs lokaler

Som følge av kraftig vind blåste et tak i dag ned ved Scan Techs lokaler i Dusavika.