• Morten Skisland

Mye vold blant asylsøkere

I fjor registrerte lensmann Svein Arild Bringedal 17 voldsepisoder i Lund. Åtte av disse var vold mellom asylsøkere; altså uten at nordmenn var ofre eller gjerningsmenn.