• Åpningen av Sola-splitten er utsatt til desember.

Solasplitten utsettes ikke likevel

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (sp) skjærer gjennom og vil ha Solasplitten ut på anbud nå.