• Direktør Hallvard Ween meiner det vil vera "toskje" å ta i bruk rushtidsavgift her på Nord-Jæren nå. Anders Minge

NHO Rogaland vil ikkje ha rushtidsavgift nå

NHO sentralt går inn for rushtidsavgift. Det tyder ikkje at NHO i Rogaland vil arbeida for å innføra det på Nord-Jæren med det første.