• Hans E. H. Jacobsen

To jerver lever farlig i Ryfylkeheiene

Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at inntil to jerv skal felles i Lyse— og Ryfylkeheiene nå i mars.