• Henry Imsland

Revolusjon i Kannikgaten

Noen ville oktoberdager i 1906 revnet alle myter om søvnige Stavanger. Steinene smalt gjennom glassrutene mens lassis og besteborgere ble drevet gjennom gatene med køller og bajonetter. Til slutt måtte hæren settes inn for å skape ro i byen.