• På finn.no har det blitt lyst ut 8 prosent færre stillinger enn for ett år siden. Det er bedre enn i resten av landet. Her Bjørn Sæstad, fylkesdirektør for Nav i Rogaland. Lars Idar Waage

Stillingsmarkedet mer stabilt

Antall ledige stillinger på FINN.no sank mindre i mars enn i januar og februar. Rogaland ligger fremdeles bedre an enn resten av landet.