Narkoaksjon på Sand

Politiet i Suldal gjennomførte seint fredag kveld ein uroaksjon i narkotikamiljøet på Sand.