Knuste flaske i hodet på pubgjest

Fornærmede trakk anmeldelsen da 18-åringen kontaktet ham og ba om tilgivelse.