• Lars Idar Waage

Kulturskjenking i ny forkledning

De som har fått skjenke sent i Stavanger i ly av prøveordningen med skjenkerett ved kulturarrangementer, kan bli nattklubber og fortsette skjenkingen.