• Lars Idar Waage

886 fikk skjenke-ja, én fikk nei

Blandingen kultur og alkohol smaker ikke lenger like godt i Stavangers skjenkeutvalg.