Raser mot Avinor

Brukerorganisasjonene for funksjonshemmede reagerer mot Avinor.