• Emiel Janssen

70 år gammel veteranbåt til Madlaspeiderne

I årevis ble Vildrosa brukt til rekefiske i oslofjorden, nå har hun kommet til Hafrsfjord til glede for store og små Madlaspeidere.