• Tor Sigve Vik og Njål Østerhus på befaring før den store utbyggingen på Haugefjedl i Sirdal. Vik bygger dyrest mens Østerhus tjener mest. Hans E.H. Jacobsen

Hyttebygging høyt skattet

Ånen Ådneram og Aadne Ådneram har solgt utbyggingsrettigheter for Ådneram Fjellgrend der de også høster årlige festeavgifter.