• Mangor Malmin

Lutsibekken kraftig forureina

Lekkasje frå ein gjødseltank har skapt fæle forhold og fiskedød i Lutsibekken i Sandnes.