Omsorg er ikke matematikk

Vilkårene for å få plass på sykehjem er svært vage. Det må Helse— og omsorgsdepartementet gjøre noe med.