Mykje slit til inga nytte

Bønder i Ryfylke har sidan 15. september fram til i går jakta på jerv, utan å ha greidd og skyta rovdyret.