Skal få pendlere til å sykle

Vegvesenet legger nå frem sitt forslag til sykkelstamvei mellom Stavanger og Sandnes. Den skal få bilpendlerne til å foretrekke sykkelen.