• Scanpix

Få ungdomsskoleelever røyker hasj

Ny kartlegging viser at bare to-tre prosent av ungdomsskoleelevene i Stavanger bruker hasj.