• Retten kjøpte ikke advokat Odd Rune Torstrups argumentasjon for at klienten hans befant seg i en nødrettssituasjon. Fredrik Refvem

Premieres for tilståelser

Fire av de fem tiltalte i Kampen-saken får strafferabatter for tilståelser.