• Politimester Hans Vik kjører forbi byggeplassen hver dag på vei til politimesterkontoret i Stavanger. Tirsdag fikk arbeiderne skryt og gryterett. Odd Kristian Stokka

Politihuset klart i november

Nye Sandnes politistasjon i bunnen av Austråttbaken åpner trolig i midten av november.