• Det meldes om en del større og mindre forsinkelser på Sola. Jon Ingemundsen

Mindre forsinkelser på Sola søndag

Flytrafikken til og fra Sola har gått greit søndag, men med noen forsinkelser.