Innbrudd på Storhaug

Tyven kom seg inn i huset gjennom et ulåst vindu.