• Anders Minge

Normal drift fra torsdag morgen

Stavanger, Sandnes og Hå kommune regner alle med å være i normal drift fra torsdag morgen. Ansatte ved sykehjem og i hjemmesykepleien møter på jobb allerede fra onsdag kveld.