Alle dømt i tortursaken

Alle de åtte tiltalte i den såkalte tortursaken i Haugesund er funnet skyldige og dømt til lange fengselsstraffer.