Jærske gjerder fulle av plast

Crossoverkunstner Kjetil Barane lurer på om det er kunst eller forsøpling når plast henger seg fast i Jærens gjerder og flagrer i vinden.