• Tommy Skjæveland får tvangsmulkt hvis selskapet hans fortsetter å markedsføre som i denne annonsen. Den stod på trykk i BT 13. januar i år. Pål Christensen og BT-faksimile.

Denne annonsen var ulovlig

Forbrukerombudet har startet putekrig.