• Frode Ljosdal skulle no ha vore i full gang med å så fennikel og persillerot, men rot hos Posten gjer at frøa ikkje kjem fram. Jone Laugaland

- Bingo om pakken kjem fram

Den same pakken er registrert åtte gangar i Stavanger, men to veker etter at den vart sendt frå Oslo har den ikkje nådd fram til Frode Ljosdal på Brimse.