• Det er ikke det samme hvilket sykehus du havner på hvis du får hjerteinfarkt eller hjerneslag. Colourbox.com

Her er sjansen størst for å overleve hjerteinfarkt

Det er ikke det samme hvilket sykehus du havner på hvis du får hjerteinfarkt eller hjerneslag. Nye tall viser klare forskjeller på hvor mange som overlever.