• Sjefflygeleder H. Remi Willassen ved Sola tårn og innflygingskontroll ser alvorlig på belysningen av fly og kontrolltårn med laserpenner. FOTO: Knut S. Vindfallet

Saftige bøter for laserblending

De amerikanske luftfartsmyndighetene vil gi bøter på inntil 60.000 kroner mot personer som retter laserstråler mot fly.