• Det er idyllisk på Hestneshalvøya og dette kan bli utsiktene til en del av husene hvis kommunen klarer å få i gang prosjektet Hestnes Panorama til 255 millioner kroner. Arnt Olav Klippenberg

Vil ikke samarbeide med kommunen

Det er full stans i planene om 460 hus på Hestneshalvøya. Ingen private aktører vil delta i et utbyggingsselskap sammen med kommunen.