Her råner de i naturreservatet

Det er forbudt med motorisert ferdsel på Orrevatnet. Det ser det ikke ut som disse rånerne bryr seg om.