• Arnt Olav Klippenberg

Ulven tok Rogalam

Ulv drepte flere sauer og lam på sommerbeite, ifølge søknadene til rogalandsbønder, som hadde dyr i Åseral i Vest-Agder.