• Jan Tore Glenjen

Nå skal skytevåpen bak lås og slå

Snart må alle skytevåpen låses inn i spesialskap. Målet er økt sikkerhet.