44 prosent flere grove tyverier i fjor

Konfliktrådet i Sør-Rogaland behandler færre voldssaker. Men saker som gjelder grovt tyveri økte kraftig i fjor.