Sandnesmann bet samboeren

En 34 år gammel mann fra Sandnes har gjort seg skyldig i familievold, legemsbeskadigelse, vinningskriminalitet og overtredelser av trafikkloven, blant annet. Nå er han i Jæren Tingrett dømt til ett år og to måneders fengsel.