Støy på Tasta uten kulvert

Henning Stokke i Tunnelgruppa på Tasta mener vegvesenet overkjører lokalsamfunnet og ignorerer dårlige sider ved Eiganestunnelen.